<div style='color: #000;'>Welkom bij Voedselbank Rivierenland</div> <div style='color: #000;'>Vele vrijwilligers zetten zich in</div> <div style='color: #000;'>Minder dan 0,5 % van verspild voedsel bereikt ons</div> <a href='http://voedselbankennederland.nl/nl/voedselveiligheid.html'><div style='color: #000;'>Voedselveiligheid speerpunt in strategie</div></a> <div style='color: #000;'>Boter en eieren meer dan welkom</div>

De voedselpakketten zijn bestemd voor gezinnen en alleenstaanden die onder de armoedegrens leven. Het pakket is bedoeld als tijdelijke noodhulp en moet bijdragen aan een blijvende oplossing. Voor toekenning van een voedselpakket moet men woonachtig zijn in het werkgebied van Voedselbank Rivierenland en mag het vrij besteedbaar inkomen per maand niet hoger zijn dan:

Basisbedrag per huishouden: € 110,-

Per persoon: € 70,-

kinderen alleenstaande echtpaar
Voor 1-7-2015 Vanaf 1-7-2015 Voor 1-7-2015 Vanaf 1-7-2015
0 180 180 240 250
1 230 250 290 320
2 280 320 340 390
3 330 390 390 460
4 380 460 440 530
5 430 530 490 600

Het vrij besteedbaar inkomen is het inkomen per maand min de vaste lasten zoals huur, premie zorgverzekering, gas/water/elektra, gemeentelijke belastingen e.d. Het vrij besteedbaar inkomen blijft over voor kleding, voeding e.d.

Voor meer informatie: Hoe kom ik van schulden af? (Bron: Qkracht500)