<div style='color: #000;'>Welkom bij Voedselbank Rivierenland</div> <div style='color: #000;'>Vele vrijwilligers zetten zich in</div> <div style='color: #000;'>Minder dan 0,5 % van verspild voedsel bereikt ons</div> <a href='http://voedselbankennederland.nl/nl/voedselveiligheid.html'><div style='color: #000;'>Voedselveiligheid speerpunt in strategie</div></a> <div style='color: #000;'>Boter en eieren meer dan welkom</div>

Aangegeven moet worden voor hoe lang de hulp, naar verwachting, noodzakelijk is. Er moet immers naar gestreefd worden dat er op korte of lange termijn een oplossing voor de noodsituatie komt. De ontvanger is uiteraard verplicht om, indien de financiële situatie in positieve zin verandert, dit aan te geven bij de Voedselbank zodat iemand anders geholpen kan worden. De maximale periode van de verstrekking van een voedselpakket is 3 jaar, gelijk aan een WSNP-Traject.

In de regio Rivierenland komen vele instanties in contact met onze doelgroep. Indien hulpverleners het vermoeden hebben dat hun cliënt in aanmerking zou kunnen komen voor ondersteuning door de Voedselbank Rivierenland, kunnen zij contact opnemen via info@voedselbank-rivierenland.nl of 0344 606 993 of 06-25526506.

Nadat het aanmeldformulier bij de voedselbank is binnengekomen wordt de cliënt uitgenodigd voor een intake bij de screeners. Zij bespreken samen met de cliënt de financiële situatie en kijken wat de vervolgstappen zijn om een verbetering in hun situatie te krijgen, zoals bijvoorbeeld schuldhulpverlening. Wanneer een cliënt wordt toegelaten tot de voedselbank wordt er een pasje aangemaakt met pasfoto, dat men dient te tonen bij het ophalen van het pakket. Het pakket wordt voor een periode van 3 maanden toegekend, daarna wordt de situatie opnieuw bekeken.