<div style='color: #000;'>Welkom bij Voedselbank Rivierenland</div> <div style='color: #000;'>Vele vrijwilligers zetten zich in</div> <div style='color: #000;'>Minder dan 0,5 % van verspild voedsel bereikt ons</div> <a href='http://voedselbankennederland.nl/nl/voedselveiligheid.html'><div style='color: #000;'>Voedselveiligheid speerpunt in strategie</div></a> <div style='color: #000;'>Boter en eieren meer dan welkom</div>

Vacature Bestuur Stichting Voedselbank Rivierenland (VBR)

Het bestuur van de VBR is op zoek naar iemand die zich in wil zetten op het gebied van PR en Communicatie.

De VBR bestaat 12,5 jaar en is aangesloten bij de landelijke vereniging Voedselbanken Nederland.                      Bij Voedselbank Rivierenland werken circa 40 enthousiaste en betrokken vrijwilligers die er iedere week voor zorgen dat circa 100 huishoudens in Tiel en omstreken een goed gevuld voedselpakket ontvangen; er zijn 4 uitgiftepunten in de regio; sinds enige tijd wordt gewerkt met het zgn. winkelconcept. De centrale boodschap van de Voedselbank is verspilling van voedsel en armoede tegengaan. Om dit werk blijvend mogelijk te maken zoekt de Voedselbank verbinding met organisaties in de lokale samenleving (kerken, bedrijven, scholen, stichtingen en particulieren maar ook lokale overheden) die de Voedselbank op diverse manieren willen ondersteunen. Dit vereist een goed PR- en Communicatiebeleid, om ervoor te zorgen dat de Voedselbank op een transparante – en positieve manier in beeld blijft.

Profielschets Bestuurslid PR en Communicatie van de Voedselbank VBR:

Aantoonbare ervaring in de omgang met hulpverlenende instellingen. Kennis van de sociale kaart; vermogen mensen van diverse achtergrond aan zich te binden. Hij/zij is in staat tot ontwikkelen en uitdragen van een (beleids)visie; deelt onverkort in de missie en doelstellingen van de Voedselbank en weet deze uit te dragen.

Van het nieuwe bestuurslid wordt verwacht dat hij/zij:

- in goed overleg, het PR- en Communicatiebeleid verder vorm geeft. Een aandachtspunt hierbij is er  mede voor te zorgen dat onze website (https://rivierenland.voedselbankennederland.nl) actueel en goed leesbaar blijft; kennis en ervaring op dit gebied is gewenst. Ondersteuning bij het beheer is beschikbaar.                                                         - bekend is met het gebruik van social media en andere actuele digitale communicatietechnieken.

Het bestuurslid maakt deel uit van een enthousiast team van 5 bestuursleden dat gemiddeld één keer per 6 weken vergadert.

De vrijwilligers van de Voedselbank (noch bestuursleden) ontvangen geen beloning.

Het tijdsbeslag bedraagt gemiddeld 2 uur per week.

Procedure:

Voor vragen over deze functie kunt u contact opnemen met de voorzitter:                                                            Kees van den Broek tel. 06 2191 3027 / vandenbroekkees@gmail.com                                                            Sollicitaties per e-mail kunnen worden gericht aan de voorzitter.