<div style='color: #000;'>Welkom bij Voedselbank Rivierenland</div> <div style='color: #000;'>Vele vrijwilligers zetten zich in</div> <div style='color: #000;'>Minder dan 0,5 % van verspild voedsel bereikt ons</div> <a href='http://voedselbankennederland.nl/nl/voedselveiligheid.html'><div style='color: #000;'>Voedselveiligheid speerpunt in strategie</div></a> <div style='color: #000;'>Boter en eieren meer dan welkom</div>

Bedankt voor alle giften.

Het bestuur van de voedselbank bedankt iedereen die ons gesteund heeft met geld en voedsel. Het zijn onmisbare bijdragen die belangrijk zijn om het  werk te kunnen blijven uitvoeren om de vele kinderen en volwassenen wekelijks te voorzien van voedselhulp. Het is fantastisch dat zoveel mensen en organisaties ons de laatste tijd hebben gesteund.

Voedselbank helpt!

In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen de armsten door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Om onze klanten van voldoende eten te kunnen voorzien, werken wij samen met bedrijven, instellingen, overheden en particulieren. Zo zorgen we er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast.

Om de zelfredzaamheid van onze klanten te vergroten, werken we samen met lokale organisaties die onze klanten helpen om weer op eigen benen te staan. Voedselhulp moet immers altijd tijdelijk zijn.

lees meer

 

Ladies Circle 75 Betuwse Bloesems is in 2014 opgericht en daarmee onderdeel geworden van Ladies Circle Nederland. Deze groep bestaat uit 17 vrouwen uit de regio Betuwe, afkomstig uit onder andere Culemborg, Beusichem, Eck en Wiel en Buren. Doel is vriendschap en maatschappelijke betrokkenheid middels service-activiteiten. Op 11 februari hebben wij in de Gelderlandfabriek in Culemborg voor de tweede keer ons Pre-Valentine feest georganiseerd ten behoeve van de Voedselbank Rivierenland. Op 31 maart hebben wij aan de Voedselbank Rivierenland een cheque van EUR 5750 overhandigd, de opbrengst van dit mooie feest. Hiervoor bedanken wij nogmaals alle feestgangers en sponsors zonder wie deze prachtige opbrengst nooit mogelijk zouden zijn geweest.

Deel dit nieuws

Lees meer recent nieuws