<div style='color: #000;'>Welkom bij Voedselbank Rivierenland</div> <div style='color: #000;'>Vele vrijwilligers zetten zich in</div> <div style='color: #000;'>Minder dan 0,5 % van verspild voedsel bereikt ons</div> <a href='http://voedselbankennederland.nl/nl/voedselveiligheid.html'><div style='color: #000;'>Voedselveiligheid speerpunt in strategie</div></a> <div style='color: #000;'>Boter en eieren meer dan welkom</div>

Rotary Tiel-Waalstreek schenkt een AED aan de Voedselbank Rivierenland.

 

                 

 

Sportfondsen Zwembad Waalslag schenkt 60 freecards voor een zwembadbezoek aan het nieuwe zwembad.

 

 

 

 

 

                                       

Geheel onverwachts hoorde Joke op vrijdag 24 april, via een telefonisch gesprek met burgemeester Beenakker, het heugelijke nieuws dat zij een Koninklijke onderscheiding krijgt. Dit voor de vele jaren vrijwilligerswerk, in het bijzonder als coördinator van de Voedselbank Rivierenland.

Door de bijzondere omstandigheden kunnen de gedecoreerden uiteraard niet fysiek samenkomen. Op een later moment zal alsnog een feestelijke bijeenkomst gepland worden waarbij de versierselen officieel bij Joke opgespeld zullen worden.