<div style='color: #000;'>Welkom bij Voedselbank Rivierenland</div> <div style='color: #000;'>Vele vrijwilligers zetten zich in</div> <div style='color: #000;'>Minder dan 0,5 % van verspild voedsel bereikt ons</div> <a href='http://voedselbankennederland.nl/nl/voedselveiligheid.html'><div style='color: #000;'>Voedselveiligheid speerpunt in strategie</div></a> <div style='color: #000;'>Boter en eieren meer dan welkom</div>

Voor wie?

De voedselpakketten zijn bestemd voor gezinnen en alleenstaanden die onder de armoedegrens leven. Het pakket is bedoeld als tijdelijke noodhulp en moet bijdragen aan een blijvende oplossing. Voor toekenning van een voedselpakket moet men woonachtig zijn in het werkgebied van Voedselbank Rivierenland en mag het vrij besteedbaar inkomen per maand niet hoger zijn dan onderstaand bedrag. Van onze klanten wordt verwacht, dat zij op enige termijn zullen meewerken aan het vinden van een oplossing voor hun financiele probleem. Met andere woorden: "Geen pakket zonder traject". 

Bedragen per 1 januari 2022.
Indien er aan leefgeld per maand minder overblijft dan het onderstaande bedrag komt een gezin in aanmerking voor een voedselpakket:

Basisbedrag per huishouden: € 150,-

Per persoon: € 100,- (tot 18 jaar)

Toekenningscriteria voor aanvraag van een voedselpakket.                                                                                   

Uitgebreide toekeningscriteria leest u in dit document