<div style='color: #000;'>Welkom bij Voedselbank Rivierenland</div> <div style='color: #000;'>Vele vrijwilligers zetten zich in</div> <div style='color: #000;'>Minder dan 0,5 % van verspild voedsel bereikt ons</div> <a href='http://voedselbankennederland.nl/nl/voedselveiligheid.html'><div style='color: #000;'>Voedselveiligheid speerpunt in strategie</div></a> <div style='color: #000;'>Boter en eieren meer dan welkom</div>

Het voedselpakket is bedoeld als een aanvulling! De rol van de professionele hulpverlener is van wezenlijk belang. De mensen voor wie een pakket aangevraagd wordt, moeten ook in bredere zin geholpen worden zodat er uitzicht is op een structurele, blijvende oplossing van het probleem. Bent u professionele hulpverlener en wilt u een voedselpakket voor een cliënt aanvragen, klik dan hier voor een toelichting.