<div style='color: #000;'>Welkom bij Voedselbank Rivierenland</div> <div style='color: #000;'>Vele vrijwilligers zetten zich in</div> <div style='color: #000;'>Minder dan 0,5 % van verspild voedsel bereikt ons</div> <a href='http://voedselbankennederland.nl/nl/voedselveiligheid.html'><div style='color: #000;'>Voedselveiligheid speerpunt in strategie</div></a> <div style='color: #000;'>Boter en eieren meer dan welkom</div>

Hoewel de voedingswaren kosteloos beschikbaar worden gesteld, heeft de Voedselbank ook geld nodig voor kosten als huisvesting, verzekeringen, telefoon, energie, brandstof, transport, koeling, enzovoort.

Stichting Voedselbank Rivierenland is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), zodat alle giften en donaties in principe voor de inkomstenbelasting aftrekbaar zijn. Donaties zijn welkom op IBAN nr. NL90RABO0126360820 t.n.v. Voedselbank Rivierenland.

De overheid heeft in 2013 bepaald dat de verstrekking van informatie door goede doelen via internet een wettelijke voorwaarde wordt voor het behoud of de verkrijging van de ANBI-status. Vanuit publieksbelang wordt meer transparantie geëist van een ANBI.

1 Statutaire naam Stichting Voedselbank Rivierenland
2 ANBI status Ja
3 KvK- én fiscaal nummer KvK11066538 én RSIN 816983367
4 Contactgegevens klik hier voor de contactgegevens
5 Bestuurssamenstelling en bestuursleden klik hier voor overzicht samenstelling en bestuursleden
6 Beloningsbeleid De Stichting Voedselbank Rivierenland werkt uitsluitend met vrijwilligers.
9 De financiële verantwoording Klik hier voor de balans en V&W over 2019.

Fiscaal voordelig geven

Voedselbank Rivierenland is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Geven aan de Voedselbank kan hierdoor fiscaal aantrekkelijk zijn. Een schenking kan gedaan worden via een bankoverschrijving of via een schenkingsakte. Als u overweegt de voedselbank enkele jaren aaneensluitend financieel te ondersteunen dan is een periodieke schenking fiscaal aantrekkelijker dan één of meer gewone giften. Deze laatste zijn slechts aftrekbaar als ze meer bedragen dan 1% van het belastbaar inkomen. Periodieke giften zijn echter volledig aftrekbaar. Ze moeten wel aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Wilt u meer weten? Laat het ons per mail weten en onze penningmeester neemt contact met u op!